เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนนวดสรัญญา เกิดจากการที่ครูมีความฝันอยากมีโรงเรียนสอนแพทย์แผนไทยเป็นของตัวเอง เลยได้เก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อเปิดโรงเรียนนี้ขึ้นมา


โรงเรียนสอนนวดสรัญญา
ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสรัญญา
ในความควบคุมของกระทรวงแรงงาน

โทร 062-880-2869

เรียนนวดแผนไทย สอนนวดแผนไทย สอบยกระดับนวดแผนไทย ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว